Do sklepu | Napisz do nas! | Kontakt
Łowce. Zarys dziejów wsi do 1772 roku Łowce. Zarys dziejów wsi do 1772 roku

Drugie wydanie książki, której tematem jest historia wsi Łowce w czasach średniowiecza i nowożytnych. Podstawą publikacji była  praca magisterska, oparta na bogatym materiale źródłowym, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca napisana została z dużym zaangażowaniem, Łowce to bowiem rodzinna miejscowość autora.
Książka zawiera rysunki, zdjęcia kolorowe i czarno-białe, a także tablice genealogiczne.

Powrót